[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
!!!Platforma SprichWort

%%coolborders-950-30
__Sprichwort der Woche:    Po bouři bývá jasno. 
%%(color:rgb(204,0,0);display:inline;)
__
%%
%%

%%columns-950

%%coolborders-300-150
%%(text-align: left; font-size:160%;line-height:140%;)
[Databáze přísloví SprichWort|Sprichwörter]
%%
* [Němčina|Sprichwort]
* [Slovinština|Sprichwort_si]
* [Slovenština|Sprichwort_sk]
* [Čeština|Sprichwort_cz]
* [Maďarština|Sprichwort_hu]
\\
%%
----
%%coolborders-300-150
%%(text-align: left; font-size:160%;line-height:140%;)
[Cvičení|Seiten für Lerner_cz]
%%
*[Úlohy a cvičení|Übungen_cz]
*[Stránky pro žáky a studenty|Seiten für Lerner_cz]
*[Stránky pro učitele a ostatní zájemce|Seiten für Lehrer und Interessierte_cz]
\\
 \\
%%
----
%%coolborders-300-150
%%(text-align: left; font-size:160%;line-height:140%;)
[Community|Vorwort_Community_cz]
%%
*[Žáci a studenti|Lerner_cz]
*[Učitelé|Lehrer_cz]
*[Tvůrci učebních materiálů|Entwickler_cz]
*[Facebook|http://www.facebook.com/profile.php?id=100000532090768]
*[MySpace|http://www.myspace.com/projekt_sprichwort]
*[Twitter|http://twitter.com/P_SprichWort]
%%
%%

%%!!Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Darovanému koni se v němčině nehledí do huby, v jiných jazycích zase na zuby. V německy mluvících zemích jedna vlaštovička léto nedělá a každý by si měl zamést před vlastními dveřmi. Jinde ovšed jedna vlaštovička nedělá jaro a místo dveří se zametá před vlastním prahem. Ve slovenštině a češtině se lidé utěšují tím, že nemusí pršet, úplně postačí, když jenom kape. Vedle shodných rysů je tedy mezi příslovími v jednotlivých jazycích řada rozdílů. Souvisí to i s tím, že přísloví jsou nositeli kulturních symbolů. Měli bychom se je tedy učit, a to nejen ve vlastním jazyce. 

Shodám a rozdílům v současném užívání přísloví v různých jazycích a kulturách se věnuje tento mezinárodní projekt. 

__Čtěte dále a můžete se zapojit! Vítejte na platformě SprichWort!__

Váš [Tým SprichWort|Partner_cz]

%%columns-1000

!! Přísloví týdne:  Po bouři bývá jasno. 
!! MySpace

[MySpace]
%%!! SprichWort Community

* [Žáci - Studenti - Zájemci|Lerner_cz]
* [Učitelé|Lehrer_cz]
* [Tvůrci učebních materiálů|Entwickler_cz]
%%
%%
----

!__Jen pro učitele: Dotazník k databázi SprichWort. [Sprichwort-Plattform/Evaluation_Datenbank_Lehrer.doc] Zúčastněte se! 
%%
%%
Váš [Tým SprichWort|Partner_cz]

!! SprichWort Community

!__Jen pro studenty - žáky - zájemce: Dotazník k databázi SprichWort. [Sprichwort-Plattform/Evaluation_Datenbank_Lerner.doc] Zúčastněte se! 
Váš [Tým SprichWort|Partner_cz]