Databáza#

Zvoľte zoznam prísloví v príslušnom jazyku:

Príslovie možno vyhľadať cez nasledovné zoznamy:

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«