1. fázis: A közmondások felismerése
#

1. feladat:

2. fázis: A közmondások megértése
#

1. feladat: Revanche_hu_V1_B1-2

3. fázis: A közmondások rögzítése
#

1. feladat: Revanche_hu_F1_B1-2
2. feladat: Revanche_hu_F2_B1-2

4. fázis: A közmondások használata
#

2. feladat: Revanche_hu_A1_C1-2
3. feladat: Revanche_hu_A2_C1-2

Parömiológiai feladatok
#

1. feladat: Revanche_hu_A1_P

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«