!Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáza 1: príslovia spoznať

__Aufgaben zum Niveau B1-2/Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW erkennen 1|Revanche - Odplata - SW erkennen 1] %% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW erkennen 2|Revanche - Odplata - SW erkennen 2] %% \\
 
!Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáza 2: prísloviam porozumieť \\

__Aufgaben zum Niveau B1-2/Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW verstehen 1|Revanche - Odplata - SW verstehen 1] %%\\

!Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáza 3: príslovia si upevniť\\

__Aufgaben zum Niveau B1-2/Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW festigen 1|Revanche - Odplata - SW festigen 1] %% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW festigen 2|Revanche - Odplata - SW festigen 2] %% \\  
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW festigen 3|Revanche - Odplata - SW festigen 3] %% \\ 

!Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáza 4: príslovia použiť\\

__Aufgaben zum Niveau B1-2/Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. Aufgabe: %%slimbox-question [Revanche - Odplata - SW anwenden 1|Revanche - Odplata - SW anwenden 1] %%\\