[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Revščina ni sramota.
 %%
  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Armut ist keine Schande. | Armut ist keine Schande]
* Slovaščina: [Chudoba cti netratí. | Chudoba cti netratí] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Revščina nikoli ne izgubi časti."\\ /%
* Češčina: [Chudoba cti netratí. | Chudoba cti netratí.]
* Madžarščina: [A szegénység nem szégyen. | A szegénység nem szégyen]
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [revščina] lema: [revščina]
* [sramota] lema: [sramota]
* [ni] lema: [ni]


%%

     
!!!Pomen(i)
Rečemo, kadar je problem revščine v družbi prisoten in menimo, da je o njem potrebno javno govoriti, ga reševati. [Zgled 1 | 1] \\

Svojih finančnih težav se ni potrebno sramovati, saj je revščina pogosta. Posameznik ni vedno odgovoren za njo, večinoma je zadnjo odgovorna družba, država. [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] [Zgled 5 | 5]
\\

    
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe

%%
    
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
Revščina ni sramotna. [Zgled 5 | 5]
 

%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic   
  
* [sramotna] lema: [sramoten]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
%%collapsebox
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
O revščini je treba pisati, glasno govoriti. __Revščina ni sramota__. Je dejstvo. In res je, da ne samo v Sloveniji. V celem svetu.

%%tip-Vir http://med.over.net/forum5/read.php?186,5036492,5036583 (Dostop: 16. 9 2010)/% 
/% 
-----

 [Zgled 2 | #2] 
%%quote
Revnih Slovencev ni malo. Slovenija je s 13,8 odstotka oziroma s približno 265 tisoč revnimi osebami (reven je vsak osmi državljan oziroma državljanka) med državami z nižjo stopnjo revščine. Povprečna stopnja revščine je bila leta 1997 v državah EU 18-odstotna. Najnižjo so zabeležili na Danskem (8 odstotkov), najvišjo pa na Portugalskem (23 odstotkov). __Revščina__ v samostojni Sloveniji __ni več sramota__, saj je veliko ljudi moralo plačati davek podjetništvu, ki pozna zgolj dobiček, in razmeram, v katerih bogati bogatijo, revni pa tolčejo še večjo revščino...
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----

[Zgled 3 | #3] 
%%quote
__Revščina ni sramota__ Vsak osmi Slovenec je reven.

%%tip-Vir http://bos.zrc-sazu.si/c/ada.exe?n=a_si_s&e=D_02304%20223 (Dostop: 16. 9. 2010)/% 
/% 
-----

[Zgled 4 | #4] 
%%quote
Revščina
V švicarsko banko je vstopil nek možakar in povedal bančnemu uslužbencu,
da želi odpreti račun in položiti denar."Koliko boste pa položili na račun?" ga je vprašal bančnik.
"Tri milijone evrov" je zašepetal možakar. Bančnik prijazno odvrne: "Saj lahko govorite glasneje, pri nas v Švici __revščina ni sramota__!"
%%tip-Vir http://www.genspot.com/MySpot/ShowContent.aspx?username=actros11&id=19909&type=blog (Dostop: 16. 9. 2010)/% 
/% 
-----

[Zgled 5 |#5] 
%%quote
ne vem, če se lahko strinjam s teboj. potem je tudi karitasovo/RK deljenje hrane način segregacije? __revščina ni sramotna__ (sramotno je, imho, za razliko od revščine, razkazovanje bogastva), če pa te že skrbi mnenje (snobovske) okolice, pač ne greš v takšno trgovino. mislim, da obstoj trgovine ne vpliva na organizacijo drugih vrst pomoči. lahko pa da se motim, še nikoli, k sreči, nisem bila v takšni situaciji... hrana bi seveda morala biti primerne kvalitete in raznolikosti.
%%tip-Vir http://www.delo.si/clanek/76859 (Dostop: 16. 9. 2010)/% 
/% 


%%
%%collapsebox-closed
!!! Iskanje zgledov v korpusih
\\
%%


----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]