This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Pomsta je sladká. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když člověk pociťuje uspokojení, může-li někomu oplatit jeho negativní chování z minulosti a způsobit mu např. škodu či bolest. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů, republikán Henry Hyde, prezidenta, aby dobrovolně opustil svou funkci. Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až "na doraz" Říká se, že pomsta je sladká. Pokud je tomu tak, američtí republikáni a především všichni, kteří zarytě nenávidí Billa Clintona, se musí tetelit blahem. Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze, zneužívání pravomocí a o tom, jak bránil průchodu práva. Hospodářské noviny, 14. 12. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
pomsta je


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«