This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Pomsta je sladká. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když člověk pociťuje uspokojení, může-li někomu oplatit jeho špatné chování z minulosti a způsobit mu bolest nebo škodu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje v transformované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Pomsta bude sladká. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů, republikán Henry Hyde, prezidenta, aby dobrovolně opustil svou funkci. Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až "na doraz" Říká se, že pomsta je sladká. Pokud je tomu tak, američtí republikáni a především všichni, kteří zarytě nenávidí Billa Clintona, se musí tetelit blahem. Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze, zneužívání pravomocí a o tom, jak bránil průchodu práva. Hospodářské noviny, 14. 12. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Lidmi, kteří s Bohem nepočítají, bude považován za slabocha a zrádce, ve skutečnosti je to ale člověk statečný, který může měnit dějiny. Nejsladší pomsta je totiž odpuštění. Každá jiná je hořká. Lidové noviny, č. 188/1994

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Tentokrát určitě "ten dědečkův", který zvoní aspoň pět minu. Znovu jsme museli ven na pátrací akci. Tak to šlo až do rána. Intervaly zvonění už sice řídly, zato naše zlost rostla. Dodnes nevíme, kde tenkrát sehnali tolik budíků, ale pomsta bude sladká, vždyť zanedlouho se žení zase bratr. Story, ročník 1995

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
pomsta je


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«