[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Nevědomost neomlouvá. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Unwissenheit schützt vor Strafe nicht] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Nevědomost nechrání před trestem.\\ /%
* Slovensky: [Nevedomosť neospravedlňuje. | Nevedomosť neospravedlňuje]
* Slovinsky: [Nevednost ne ščiti pred kaznijo. | Nevednost ne ščiti pred kaznijo] 
* Maďarsky: [A törvény nem tudása nem mentesít. | A törvény nem tudása nem mentesít]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nevědomost|Search:czkomnevědomost] Lemma: [nevědomost|Search:czlemnevědomost]

* [neomlouvá|Search:czkomneomlouvá] Lemma: [omlouvat|Search:czlemomlouvat]
%%

     

     
     
!!!Význam(y)
    Přísloví konstatuje fakt, že [neznalost pravidel, zákonů a předpisů] není důvodem pro [odpuštění trestu] v případě jejich porušení. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví (či jeho varianta) je často spojeno s oblastí justice. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Nevědomost nikoho neomlouvá. [Doklad 3 | 3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [ale|Search:czvko.X] Lemma: [ale|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví je často uvozeno introduktorem ''ale''. [Doklad 4 | 4 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
To se tady zase objevily názory... Některé věci si nemůžete odstranit jen tak, je na to zákon a jestli nevíte, tak __nevědomost neomlouvá__. Pouze nesvéprávnost je omluvou, jinak všichni musí dodržovat zákon. A už sem takové nesmysly nepište, matete hloupé lidi, kteří tomu pak věří!  %%tip-Zdroj http://neratky.cz/discussion/opinions:discussion.discussion.add(435,11063)?uid=34478d776d6127590969a73e5b3bc4e9/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Což pan doktor možná nevěděl. Ale jak známo, __neznalost zákona neomlouvá__. %%tip-Zdroj ČNK /% 
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Ano, byla jsem to já, ale kromě vzteku jsem nedostala vůbec nic. Zato ona blondýna, která byla ve skutečnosti dvousettisící první, dostala dárek, velkou kytici karafiátů a navrch Havelkovu pusu. Jo, jo, za hloupost se platí a __nevědomost nikoho neomlouvá__. Zato já se i po těch letech omlouvám vám, pane Havelko ... %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 2. 4. 2005 /% 
/%
-----

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Zamyšlení nad chováním lidí Váš názor Podle některých z nás se lidé rozhodují unáhleně a nesmyslně, __ale nevědomost neomlouvá__. Udlejte si svůj vlastní názor. Podle odborníků hlavně na ekologii, aby stavba nezhoršovala životní prostředí a o důležitých věcech by se mělo rozhodovat rychle, bez toho, že je pár jedinců zdržuje několik let. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 18. 8. 2007 /% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="nevědomost"][]{0,1}[[word="neomlouvá"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]