!Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáze 1: přísloví poznat

1. Aufgabe:  %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví poznat 1| Láska (Liebe) - přísloví poznat 1]%% \\
2. Aufgabe:  %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví poznat 2| Láska (Liebe) - přísloví poznat 2]%% \\

!Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáze 2: příslovím porozumět \\

1. Aufgabe:  %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví porozumět 1| Láska (Liebe) - přísloví porozumět 1]%% \\

    
!Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáze 3: přísloví si upevnit\\

1. Aufgabe:  %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 1|Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 1]%%\\
2. Aufgabe:  %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 2|Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 2]%%\\
3. Aufgabe:  %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 3|Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 3]%%\\


    
!Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáe 4: přísloví použít\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví použít B1|Láska (Liebe)- přísloví použít B1]%%\\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví použít C1|Láska (Liebe)- přísloví použít C1]%%\\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví použít C2|Láska (Liebe)- přísloví použít C2]%%\\


!Parömiologische Aufgaben/Paremiologické úlohy\\


1. Aufgabe: %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví použít P1|Láska (Liebe)- přísloví použít P1]%%\\

2. Aufgabe: %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví použít P2|Láska (Liebe)- přísloví použít P2]%%\\

3. Aufgabe: %%slimbox-question [Láska (Liebe)- přísloví použít P3|Láska (Liebe)- přísloví použít P3]%%\\