[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Krv nie je voda.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Blut ist dicker als Wasser] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Krv je hustejšia ako voda."\\ /%
* Slovinsky: [Kri ni voda. | Kri ni voda] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Blut ist kein Wasser."\\ /% 
* Česky: [Krev není voda. | Krev není voda] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Blut ist kein Wasser."\\ /% 
* Maďarsky: [A vér nem válik vízzé. | (A) vér nem válik vízzé.|A vér nem válik vízzé.] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Krv sa nepremení na vodu."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [krv|Search:skkomkrv] Lemma: [krv|Search:sklemkrv]

* [nie|Search:skkomnie] Lemma: [nie|Search:sklemnie]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [voda|Search:skkomvoda] Lemma: [voda|Search:sklemvoda]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie odôvodňuje postoj, , že [rodinné či príbuzenské vzťahy|Search:skbegrodinné00či00príbuzenské00vzťahy] sú, napr. pri konfliktoch, najdôležitejšie a treba ich [uprednostniť|Search:skbeguprednostniť]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie s apoužíva vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Mimochodom, životná múdrosť „Všetky ženy sú krásne, len my málo pijeme“ platí aj pri zámene pohlavia, preto pozor! Aby ste po prebudení z etanolového spánku nemuseli bojovať s akútnou túžbou odrezať si ruku, na ktorej vám leží poloplešaté indivíduum slintajúce zo sna. Kvantum príležitostí ponúkajú rodinné udalosti ako svadba alebo pohreb príbuzného. V čerstvej pamäti mám fascinujúcu vetu z filmu Štyri svadby a jeden pohreb: „Budeš družička, budeš mať sexu, koľko chceš.” __Krv nie je voda__, takže nezáväzný, roztopašný sex s bratrancom má svoj zakázaný pôvab. Neodporúčam ho však v prípade plánovania spoločnej cesty životom dekorovanej potomkami. Chcete snáď, aby sa vaše deťúrence ponášali na vás — a nie na zmutované ninja korytnačky! Deviati z desiatich genetikov neodporúčajú. Rovnako nevhodné a tak trochu morbídne mi pripadá aj flirtovanie ťažkého kalibru na kare. Predstavte si, ako svojej šesťročnej dcérke vysvetľujete, že s ocinkom ste sa do seba na prvý pohľad zaľúbili „ na babičkinom pohrebe, len čo sa naše oči... %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=8607; Ženy, deti a iné gýče /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Billy sa bude musieť vzdať svojho pohodlia. Predtým , než čakala dieťa, by takto nikdy nerozmýšľala. Ale teraz je to iné. A Zenia sa napokon bude musieť pobrať. Charis bola pre ňu učiteľkou, ale ak sa Zenia odmietla čokoľvek naučiť, to už je jej vec. Čo je veľa, to je veľa, počuje Charis hlas starej mamy. Košeľa je bližšia ako kabát, a __krv nie je voda__. Povie to najprv jednému a potom druhému. Zenia je prvá. Večerajú spolu zapekané fazuľky z konzervy a mrazený hrášok. Vtedy Charis nebola taká úzkostlivá, čo sa organických látok týka. Jednoducho nebol na to čas. Billy je znovu v meste. "Budem mať bábätko," vyhrkne nad broskyňovým kompótom z konzervy. Zenia sa necíti dotknutá, rozhodne nie tak, ako sa obávala Charis. Ale neodohrajú sa ani priania a gratulácie, či ženské objatie a pochopenie, nepotľapká ju po ruke. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Vo veršoch Miláčik, neplač... ak sa ťa budú pýtať povedz: Neviem, moja pamäť je zrkadlo, na ktoré mi dýchli. Hovorí, že by sme sa nemali oddávať trpkým spomienkam ale ísť životom ďalej a radšej zabúdať – Kúpim ti glóbus, čo sa pekne krúti, a budeme cestovať. Sedem mŕtvych oceánov podomieľa brehy pamäti. Ale na druhej strane Osienčim, Kremnica a Lidice by mali byť výkričníkmi a ľudstvo by malo zabrániť ich opakovaniu - bude stará studňa a bude vedro krvi. Nepi z nej. __Krv nie je voda__, nepi z nej. Súčasne sa vracia k Františkovi Kaplánkovi a jemu podobným ľuďom, ktorí sú spravodlivo potrestaní a kričia „ je nám tu zima, chceme ísť domov “. V závere básne dominuje motív domova a rúk. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať. (domov poskytuje istotu, úkryt pred zlým svetom, ochranu a teplo pokoja ) ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť. %%tip-Zdroj http://www.referaty.sk 2005-10-17 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Vo vrecku mal som pečať otcovu, odliatok veľkej štátnej pečate. List podpísal som a zas poskladal, zapečatil a vrátil v podobe, že nikto na ten podvrh nepríde, v to ráno prepadli nás piráti, a ďalej už vieš. L: Preboha! Čo to znamená? Kiež mozog vysuší mi strašný žiar ! Preslané slzy, vyhaste mi zrak! Za tvoju biedu ktosi platí daň, čo svojou ťarchou dych mu vyrazí! Májová ruža, sestra, Ofélia! Je možné, aby rozum dievčaťa bol jako život starca krehunký? __Krv nie je voda__, krv sa nezaprie : kus z toho, čo si cení najdrahšie, daruje tomu, kto je najdrahší. L : - to ostrie navyše / pomažem jedom, ktorý predal mi akýsi mastičkár: jed zabíja, / keď čo len kvapkou vnikne do krvi.] ... Ofélia má pohreb. Leartes s Hamletom išli bojovať. Hamlet vyhrával. Leartesov jedovatý meč ho poškriabal. %%tip-Zdroj http://www.referaty.sk 2005-10-17 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Ukazuje sa, že aj pri tomto type súčasný jazyk vo viacerých prípadoch uprednostnil explicitnejšiu formu, akoby sa v ňom staršia implicitnejšia podoba parémie pokladala za príliš nápadnú. Pravda, treba zaznamenať, že už zostavovateľ zachytil pri viacerých jednotkách aj varianty, ktoré sa navzájom líšili práve väčšou alebo menšou mierou explicitnosti. Tak pri prvej z uvedených jednotiek Krv nie voda... autor zachytil aj variant Krv nenie voda ani mlieko (77), ktorú možno pokladať za istý prechod medzi elipticky stavanou pôvodnou jednotkou a jej explicitnejším súčasným variantom __Krv nie je voda.__ Aspoň stručnú poznámku si napokon vyžadujú parémie s defektnou konštrukciou, s anakolútom vo svojej stavbe. V sledovanej zbierke nachádzame takýto prípad tohto druhu : Kto má mrcha ženu, netreba mu chrenu, iskrí sa mu v očiach (62). Ako vidieť z uvedeného príkladu, vybočenie tu súvisí s ďalšími vlastnosťami jednotky. %%tip-Zdroj Jozef Mlacek (Red.) - Studia Academica Slovaca 26 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="krv"] [[]* [[lemma="voda"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]