||Číslo  || Majú sa učiaci naučiť nemecko-maďarské príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
|6b| Uvedomelé a skoré konanie ako recept na úspech alebo požiadavku  | Maďarčina | [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_de_hu]
|8b| Vedomé klamstvo alebo nevedomý podvod  | Maďarčina | [Irreführung-Täuschung (Félrevezetés)|Irreführung-Täuschung Übungen_de_hu]
|9b| Nadobudnutie alebo zameranie sa na doteraz získané kompetencie a nevyhnutnú vytrvalosť pri ich rozvoji | Maďarčina | [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)|Kompetenz-Beherrschung Übungen_de_hu]
|13b| Odplata vlastných negatívnych skúseností/zážitkov alebo škodoradosť a prognóza možnej odplaty | Maďarčina | [Revanche (Visszavágás)|Revanche Übungen_de_hu]