||Číslo  || Mají se učící naučit německo-maďarská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? || Jazyk úlohy a cvičení || Úlohy a cvičení k významovému okruhu
|6b| Vědomé a včasné jednání jako recept na úspěch nebo požadavek | Maďarština | [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_de_hu]
|8b| Vědomá lež nebo nevědomý podvod | Maďarština | [Irreführung-Täuschung (Félrevezetés)|Irreführung-Täuschung Übungen_de_hu]
|9b| Získání nebo zaměření se na dosud získané kompetence a nezbytnou vytrvalost při jejich rozvoji | Maďarština | [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)|Kompetenz-Beherrschung Übungen_de_hu]
|13b| Odplata vlastních negativních zkušeností/zážitků nnebo škodolibost a předpověď možné odplaty | Maďarština | [Revanche (Visszavágás)|Revanche Übungen_de_hu]