[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%columns
 
   
!!! Kdor molči, desetim odgovori. 

----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%


!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Keine Antwort ist auch eine Antwort. | Keine Antwort ist auch eine Antwort] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: »Noben odgovor je tudi odgovor.« \\ /% 
* Slovaščina: [Žiadna odpoveď je tiež odpoveď. | Žiadna odpoveď je tiež odpoveď]
* Češčina: [Žádná odpověď je taky odpověď. | Žádná odpověď je taky odpověď]
* Madžarščina: [ -|-] 

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [kdor|Search:sikomkdor] lema: [kdo|Search:silemkdo]

* [molči|Search:sikommolči] lema: [molčati|Search:silemmolčati]

* [desetim|Search:sikomdesetim] lema: [deset|Search:silemdeset]

* [odgovori|Search:sikomodgovori] lema: [odgovoriti|Search:silemodgovoriti]

%%

     
!!! Pomen

Rečemo, kadar menimo, da je včasih v kakšni (predvsem kočljivi) situaciji bolje in najbolj učinkovito molčati. S tem izrazimo negativno držo do povedanega ali do govorca in se hkrati odrečemo odgovornosti za molk. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] \\

Pregovor je sopomenka pregovora __Noben odgovor je tudi odgovor__, ki pa je v slovenščini zelo redek.
%%collapsebox-closed 
!!! Posebnosti rabe

%%
    
   
!!! Različice
%%collapsebox-closed 
!! Oblikovne različice
%%
%%collapsebox-closed 
!! Zamenljivost sestavin

Kdor molči, devetim odgovori. [Zgled 4 | 4] \\

Kdor molči, stotim odgovori. [Zgled 5 | 5] [Zgled 6 | 6]
%%
%%collapsebox-closed 
!! Sestavine različic

[devetim|Search:sivkodevetim] lema: [devet|Search:sivledevet] \\

[stotim|Search:sivkostotim] lema: [sto|Search:sivlesto] \\

%%
%%collapsebox-closed 
!!! Tipična besedilna raba
%%
!!! Zgledi
   
[Zgled 1 | #1]

%%quote
Ustavljanje na ulici je vsakdanji pojav. Na prijazno vprašanje, kakšno bo vreme, odgovorim. Zajedljiva vprašanja in komentarje pa preslišim. __Kdor molči, desetim odgovori__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Najbolj negativen odgovor na vprašanje je tišina, brez odgovora. V zgornjem primeru (pogodba z Gozdom) na postavljeno vprašanje nobeden ne odgovori. Star slovenski pregovor, da __Kdor molči, desetim odgovori__! v literaturi o pogajalskem jeziku nima več podpore. Če je bilo vprašanje slišano (povedano dovolj glasno in nedvoumno komu naslovljeno), je ne-odgovor, razen izjemoma, ocenjen kot čista nevljudnost, kot znak, da ni socialne obveznosti ali pripravljenosti na interakcijo.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
Pregovor, da __kdor molči, desetim odgovori__, v primeru Komercialne banke Triglav d.d. gotovo ne drži. Od lanskega poletja, ko je centralna banka predlagala najprej likvidacijo in nato potrdila odločitev stečajnega upravitelja za uvedbo stečaja, je pred javnostjo modro molčala. Ne "bev ne mev" pa niso rekli niti v finančnem ministrstvu, ki ima na skrbi proračunska sredstva in je imelo v propadli banki (tako kot še veliko naivnežev) precej denarja.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
__Kdor molči, devetim odgovori__. Ljudski pregovori sicer niso iz trte izviti in največkrat držijo, a ne za vsako situacijo. Včasih je vendar potrebno pogledati tudi iz drugačne perspektive. Ko s partnerjem naletimo na oviro, ki je ne znamo premostiti, se vse prevečkrat zatečemo k molku, ki lahko traja tudi dneve.
%%tip-Vir http://www.intimatemedicine.si/partnerstvo/naucite-se-ucinkovito-resevati-nesporazume/ (Dostop: 24. 8. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 5 | #5]

%%quote
Ker me je sistematičnost kvantifikacije Novinarjev brez meja naravnost navdušila, sem jih po elektronski poti prosil za podrobnejši opis postopka, ki so ga uporabili, da so prišli do svojih končnih ocen. Na prošnjo nisem nikoli dobil odgovora. Očitno so novinarji preveč navajeni postavljati vprašanja drugim, sami pa nanje raje ne odgovarjajo. Še zlasti, če so vprašanja malo sitna, takrat jih je pač najenostavneje preslišati. __Kdor molči, stotim odgovori__!
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 6 | #6]

%%quote
Odgovor se lahko glasi: kakor kdaj! Obstajajo določene stvari, pri katerih je odkritost izredno pomembna. Po drugi strani pa pri nekaterih drugih stvareh velja rek: __kdor molči, stotim odgovori__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----
   
%%collapsebox-closed
!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__kdor_#1molčati_*_desetim__ \\
__kdor_#1molčati_*_devetim__

%% 

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]