[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Kde je vůle, tam je cesta. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. | Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Kde je vůle, je také cesta. 
* Slovensky: [Kde je vôľa, tam je cesta. | Kde je vôľa, tam je cesta]
* Slovinsky: [Kjer je volja, je tudi pot. | Kjer je volja, je tudi pot] 
* Maďarsky: [Mindent lehet, csak akarni kell. | Mindent lehet, csak akarni kell]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kde|Search:czkomkde] Lemma: [kde|Search:czlemkde]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [vůle|Search:czkomvůle] Lemma: [vůle|Search:czlemvůle]

* [tam|Search:czkomtam] Lemma: [tam|Search:czlemtam]

* [cesta|Search:czkomcesta] Lemma: [cesta|Search:czlemcesta]
%%

   
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje [přesvědčení], že člověk, který má upřímnou [snahu] a je [vytrvalý], nakonec dosáhne svého [cíle] či najde [řešení] svého [problému]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
V korpusu je několik dokladů obsahujících toto přísloví jako název knihy. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Kde je vůle, je i cesta. [Doklad 3 | 3 ]\\
Kde je vůle, tam se cesta najde. [Doklad 4 | 4 ]
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent


/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [i|Search:czvko.X] Lemma: [i|Search:czvle.X]
* [najde|Search:czvko.X] Lemma: [najít|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se objevuje i v aktualizované podobě zakomponované do věty. [Doklad 5 | 5 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Veřejnost jistě také bude velmi pozorně sledovat, jak aktivně ke svým novým rolím policisté, žalobci i soudci přistoupí, zda budou vystupovat jako skutečné orgány výkonu trestní spravedlnosti, nebo zda budou "úřadovat", hledat problémy a volit alibistické postoje. I zda platí to staré, __kde je vůle, tam je cesta__... %%tip-Zdroj Právo, 4. 2. 2002/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Poté pokračoval v společné tvorbě s Lasicou ve vlastním divadle Štúdio L, které řídí Milan Lasica. Díky publicistice se stal Satinský téměř veřejnou osobou. Přesvědčený monarchista Satinský byl například kmotrem knížky slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy "__Kde je vůle, tam je cesta__". Patřil k oblíbencům starší i té nejmladší generace, kterou dokázal svým nadčasovým humorem oslovit. %%tip-Zdroj Lidové noviny, 30. 12. 2002/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Už dříve byl vysloven názor, že unie snad ani nebude mít kapacitu k vedení rozhovorů s Čínou tak těsně před zahájením ministerské konference WTO. Ovšem příklad americko-čínské dohody dokazuje, že __kde je vůle, je i cesta__. Vždyť obě strany k ní dospěly doslova na poslední chvíli. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 16. 11. 1999/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Daly jsme se dohromady tři ženy, které mají strach o své děti," vysvětlila Drdová. Ani tak ale boj proti produkci Draslovky, která může pro okolí chemičky představovat hrozbu, nepovažuje za ztracený. "__Kde je vůle, tam se cesta najde__," podotkla žena , která pracuje jako psychoterapeutka. Od ministerstva ovšem neočekává, že továrnu zavře. Může ale zatlačit na krajský úřad, město i další instituce, aby začaly konat a konečně se něco dělo. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 17. 2. 2007/%
/%
-----

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Měli by se vždy informovat na aktuální cenu, a to především v případě fondů u investičních společností nebo zdarma na telefonu komise 800/160170.V případě, že se někdo bude cítit jednáním dealerů poškozen, může se obrátit na soud. __Bez vůle se cesta hledá těžko__. %%tip-Zdroj Právo, 20. 9. 2003/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="vůle"][]{0,3}[[word="cesta"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]