!Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáze 1: přísloví poznat


1. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung) - přísloví poznat 1|Naděje (Hoffnung)- přísloví poznat1]%%\\ 
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung) - přísloví poznat 2|Naděje (Hoffnung)- přísloví poznat 2]%%\\

!Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáze 2: příslovím porozumět \\


1. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung) - přísloví porozumět 1|Naděje (Hoffnung) - přísloví porozumět 1]%%\\

    
!Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáze 3: přísloví si upevnit\\
    
1. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví si upevnit 1|Naděje (Hoffnung)- přísloví si upevnit 1]%%\\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví si upevnit 2|Naděje (Hoffnung)- přísloví si upevnit 2]%%\\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví si upevnit 3|Naděje (Hoffnung)- přísloví si upevnit 3]%%\\

!Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáe 4: přísloví použít\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví použít B1|Naděje (Hoffnung)- přísloví použít B1]%%\\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví použít C1|Naděje (Hoffnung)- přísloví použít C1]%%\\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví použít C2|Naděje (Hoffnung)- přísloví použít C2]%%\\

          
!Parömiologische Aufgaben/Paremiologické úlohy\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví použít P1|Naděje (Hoffnung)- přísloví použít P1]%%\\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví použít P2|Naděje (Hoffnung)- přísloví použít P2]%%\\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Naděje (Hoffnung)- přísloví použít P3|Naděje (Hoffnung)- přísloví použít P3]%%\\