Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáze 1: přísloví poznat#

1. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW ekennen 1
2. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW ekennen 2

Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáze 2: příslovím porozumět
#

1. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW verstehen 1

Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáze 3: přísloví si upevnit
#

1. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW festigen 1

2. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW festigen 2

3. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW festigen 3

Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáe 4: přísloví použít
#

1. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW anwenden 1

2. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW festigen 2

3. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW anwenden 3

Parömiologische Aufgaben/Paremiologické úlohy
#

1. Aufgabe: Gemeinsamkeiten - Co nás spojuje - SW anwenden P1

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«