[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Dvakrát měř, jednou řež. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Erst denken, dann handeln. | Erst denken, dann handeln] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Nejdřív myslet, pak jednat.
* Slovensky: [Dvakrát meraj, raz rež. | Dvakrát meraj, raz rež]
* Slovinsky: [Dvakrat premisli, enkrat stori. | Dvakrat premisli, enkrat stori] 
* Maďarsky: [ -| -]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [dvakrát|Search:czkomdvakrát] Lemma: [dvakrát|Search:czlemdvakrát]

* [měř|Search:czkomměř] Lemma: [měřit|Search:czlemměřit]

* [jednou|Search:czkomjednou] Lemma: [jednou|Search:czlemjednou]

* [řež|Search:czkomřež] Lemma: [řezat|Search:czlemřezat]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví upozorňuje na skutečnost, že každá [činnost] by měla být provedena [promyšleně] a po náležité [přípravě]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se někdy vyskytuje s aktualizovanou komponentou ''řež''. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Dvakrát měř a jednou řež. [Doklad 3 | 3 ] 
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Pětkrát měř a jednou řež. [Doklad 4 | 4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [pětkrát|Search:czvko.X] Lemma: [pětkrát|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Nevyžaduje okamžitou a rychlou reakci. Výhodu mají v tomto případě ti, kteří patří k takzvaným "váhavým střelcům", protože je jim vlastní tendence promýšlet důsledky svého jednání. Zvláště při samostatném podnikání platí více než kde jinde staré české přísloví "__Dvakrát měř, jednou řež__". ROZHODOVÁNÍ VYŽADUJE ČAS Zejména při rozhodování o důležitých věcech si nechte na rozmyšlenou dostatek času. Důkladně proberte všechny možné i nemožné, ba i nesmyslné varianty řešení a u každé z nich si napište její pozitivní a negativní stránky. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 3. 10. 1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Z toho vyplývá, že přesvětlené plochy (okna, lesklé předměty na slunci či proti blesku, blízké předměty při focení s bleskem) se slinou do jednoho bílého fleku. Snažte se proto takových kompozic vyvarovat, případně je mějte mimo hlavní motiv. 4. __Dvakrát měř, jednou foť__. K uvedené nižší pružnosti CCD se váže i další rada - nastavujte expozici co nejpřesněji. Při protisvětle či focení ve stínu je nutné nastavit expozici podle klíčového objektu - jinak dostanete pouze černou siluetu. Většina přístrojů umožňuje "podržet" nastavení polovičním stiskem spouště. %%tip-Zdroj Právo, 16. 12. 1999/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Nedělní Blesk: __Dvakrát měř a jednou řež__ Nesnesitelný zápach v kabině dopravního letadla , které mířilo ze Singapuru do Sydney, přiměl kapitána ke spěšnému návratu na výchozí letiště. Stroj vydržel ve vzduchu pouhých třicet minut a musel se vrátit. %%tip-Zdroj Nedělní Blesk, č. 21/1999/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
__Pětkrát měř a jednou řež__ Ministr Gruša stáhl návrh vysokoškolského zákona Když se čerstvě jmenovaný ministr školství Jiří Gruša vrátil z nemocnice po operaci žaludku, čekal na pracovním stole po jeho předchůdci Pilipovi návrh zákona o vysokých školách: stačilo ho jen podepsat a odnést do vlády. %%tip-Zdroj ČNK, Veřejný přístup ke korpusu SYN2000//%
 /%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __dvakrát měř__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]