Číslo Mají se učící naučit německo-maďarská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úlohy a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
6b Vědomé a včasné jednání jako recept na úspěch nebo požadavek Maďarština Handeln (Cselekvés)
8b Vědomá lež nebo nevědomý podvod Maďarština Irreführung-Täuschung (Félrevezetés)
9b Získání nebo zaměření se na dosud získané kompetence a nezbytnou vytrvalost při jejich rozvoji Maďarština Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)
13b Odplata vlastních negativních zkušeností/zážitků nnebo škodolibost a předpověď možné odplaty Maďarština Revanche (Visszavágás)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«