Št. Ali se naj učenci učijo slovenske pregovore, ki izražajo naslednje? Jezik nalog in vaj Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
1 Poudarjanje podobnosti na podlagi sorodstva, skupinske pripadnosti ali poenotenja določenih značilnosti Slovenščina Podobnost
2 Osredotočanje nase iz egoizma, ciljnih ambicij, pretirane samovšečnosti ali lastne izmenljivosti Slovenščina Egocentrizem
4 Doseganje, vzdrževanje ali uničevanje telesnega in/ali duševnega zdravja Slovenščina Zdravje
10 Učenje kot zahteven vseživljenjski proces, ki se mora začeti zgodaj, da je lahko uspešen Slovenščina Učenje
12 Pravila obnašanja, druga pravila in obveznosti kot merilo in omejitev lastnega delovanja Slovenščina Obveznosti-standardi

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«