||Št.  || Ali se naj učenci učijo  pregovore v večih jezikih, ki izražajo naslednje? || Jezik nalog in vaj || Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
|5| Nosilec sreče in doseganje ali izguba sreče | Slovaščina | [Sreča|Glück_mehrsprachig]
|14| Zavajajoča zunanja podoba skritih značilnosti in sprememba zunanje podobe zaradi časovne oddaljenosti | Slovaščina | [Pod površino|Unter der Oberfläche_mehrsprachig]
|16| Pomen določenih trenutkov in daljšega časovnega obdobja kot ustvarjalen in pravično ali nepravično zaščiten element delovanja | Slovaščina | [Čas|Zeit_mehrsprachig]
|17| Prikaz nasprotij ali dveh skrajnosti z namenom prikazovanja večplastnosti  | Slovaščina | [Dve strani|Zwei Seiten_mehrsprachig]%%\\