Št. Ali se naj učenci učijo nemške pregovore, ki izražajo naslednje? Jezik nalog in vaj Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
1 Poudarjanje podobnosti na podlagi sorodstva, skupinske pripadnosti ali poenotenja določenih značilnosti Nemščina Podobnost
2 Osredotočanje nase iz egoizma, ciljnih ambicij, pretirane samovšečnosti ali lastne izmenljivosti Nemščina Egocentrizem
3 Zbiranje enakih ali dopolnjujočih se enot s pozitivnimi ali negativnimi posledicami ali poenotenje v značaju ali po zunanjosti Nemščina Skupne značilnosti
4 Doseganje, vzdrževanje ali uničevanje telesnega in/ali duševnega zdravja Nemščina Zdravje
5 Nosilec sreče in doseganje ali izguba sreče Nemščina Sreča
6 Zavestno ali pravočasno ukrepanje kot recept za uspeh ali kot zahteva Nemščina Ukrepanje
7 Moč in vztrajnost upanja ali zadržki pri pričakovanjih Nemščina Upanje
8 BNamerno zavajanje ali nezavedna zmota Nemščina Zavajanje
9 Doseganje in omejitev na že dosežene zmožnosti ter potrebna vztrajnost pri razvijanju zmožnosti Nemščina Kompetenca
10 Učenje kot zahteven vseživljenjski proces, ki se mora začeti zgodaj, da je lahko uspešen Nemščina Učenje
11 Trajnost, minljivost in pojavne oblike ljubezni v življenju Nemščina Ljubezen
12 Pravila obnašanja, druga pravila in obveznosti kot merilo in omejitev lastnega delovanja Nemščina Obveznosti-standardi
13 Povračilo osebnih negativnih izkušenj/doživetij ali škodoželjnost in napoved možnega maščevanja Nemščina Revanša
14 Zavajajoča zunanja podoba skritih značilnosti in sprememba zunanje podobe zaradi časovne oddaljenosti Nemščina Pod površino
15 Prevlada in pojavne oblike resnice ter kaznovanje laži Nemščina Resnica
16 Pomen določenih trenutkov in daljšega časovnega obdobja kot ustvarjalen in pravično ali nepravično zaščiten element delovanja Nemščina Čas
17 Prikaz nasprotij ali dveh skrajnosti z namenom prikazovanja večplastnosti Nemščina Dve strani

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«