[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Blázni a děti mluví pravdu. 
----
%%coolborder
!!!Cvičení
Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu [Wahrheit (Pravda) | Wahrheit Übungen_cz].
%%
%%
  

!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Kindermund tut Wahrheit kund. | Kindermund tut Wahrheit kund] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Dětská ústa mluví pravdu.
* Slovensky: [Deti a blázni hovoria pravdu. | Deti a blázni hovoria pravdu]
* Slovinsky: [Resnico govorijo norci, otroci in pijanci. | Resnico govorijo norci, otroci in pijanci] 
* Maďarsky: [Gyer(m)ekek és bolondok mondják (meg) az igazat. | Gyer(m)ekek és bolondok mondják (meg) az igazat]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [blázni|Search:czkomblázni] Lemma: [blázen|Search:czlemblázen]

* [děti|Search:czkomděti] Lemma: [dítě|Search:czlemdítě]

* [mluví|Search:czkommluví] Lemma: [mluvit|Search:czlemmluvit]

* [pravdu|Search:czkompravdu] Lemma: [pravda|Search:czlempravda]

%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje zkušenost, že [děti] a [nekonvenční lidé] bez postranních [úmyslů] často vysloví to, co si skutečně myslí bez ohledu na [důsledky]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   

   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty%%

   
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
BEZ DOKLADU
%%tip-Zdroj /%
/%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]