Bez práce nejsou koláče. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bez práce a vlastního přičinění nelze dosáhnout úspěchu, ba dokonce ani materiálního zabezpečení v životě. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se občas vyskytuje v nominalizované podobě [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Bez práce nejsou podstatné jméno. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje ve vedlejší větě uvozené větou hlavní, která obsahuje sloveso "platit" v různých formách. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Připomněl, že jeden z prvních pokusů o modernizaci profese přinesl pouze špatnou zkušenost. "Chlapi chodili po supermarketech s nápisem Podaruj! Marně, zadarmo vám dneska nikdo nic nedá. Musí se makat, a to nehledě na svátky i nemoce, bez práce nejsou koláče," prohlásil Josef R. Přidělil podřízeným kolegům oblasti a určil, na co se kdo bude specializovat. "Na vzdělávacích kurzech se budou všichni bez pardónu učit oceňovat nové druhy zboží a cizí měnu," doplnil. Mladá fronta DNES, 8. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Čtyřkoaliční koláče bez práce Zvláštní věc se podařila čtyřkoalici: Ačkoliv téměř nic společně neudělala, občané ji podle agentury STEM začínají brát jako něco normálního, jako něco, co funguje. Hospodářské noviny, 23. 2. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

"Bez práce nejsou koláče" platí pro studenty o prázdninách dvojnásobně a v mírně pozměněném znění: bez práce nejsou prázdniny. Na to, aby si mohli užít volna podle svých představ, si totiž musí většinou vydělat. ladá fronta DNES, 12. 7. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Navíc od věků platilo a bude platit, že bez práce nejsou koláče. Pan Špidla a celá vláda by se měli velmi vážně zamyslet, zda není současný sociální systém rozmařilý. Právo, 14. 12. 1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="práce"]{0,2}[word="koláče"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«