Škodolibost je největší radost. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na lidskou vlastnost, která se projevuje pocitem radosti a zadostiučinění při smůle nebo neúspěchu druhých. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

No, já z toho měl ke konci víceméně čurinu také, jenom jsem ale doufal, že nedojde na tu největší a nebudu muset fakt jít přes půl Prahy jen v ponožkách. Přece jenom ještě je zem studená... [...] Takhle jsem se dlouho nenasmála. Je to hnusný, ale je to tak. Škodolibost je největší radost. Obdivuju duchapřítomnost a invenci, já bych asi propadla zoufalství. http://manek.bloguje.cz/773564-botky-samochodky.php

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«