Čas je najlepší lekár. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu Zeit (Čas).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Vyjadrenie presvedčenia, že bolestivé pocity, spomienky, zážitky alebo rany postupom času ustupujú. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje v kontextoch, ktoré popierajú platnosť významu príslovia. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Čas je najlepším lekárom. [Doklad 4]

Čas býva najlepší lekár. Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Čas je výborný lekár. výborný wörtlich ausgezeichnet
[Doklad 6]

Čas je

zástupný komponent Slovný druh Komentár
naozaj
skutočne
častice Častice zdôrazňujú platnosť príslovia.
najlepší lekár. [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Okrem najfrekventovanejšej citátovej podoby sa príslovie vyskytuje aj v podobe súvetia, napr.: ...čas je lekár, ktorý všetko zahojí .... a pod. [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Na zahojenie každej rany treba času, ale čas nás vylieči aj zo smútku – z menšieho skôr, z väčšieho neskôr. Dlhoročné skúsenosti priviedli k tomu, že z takýchto poznatkov vzniklo príslovie ČAS JE NAJLEPŠÍ LEKÁR. Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2001, č. 23

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
V múzeu Yad Vashem boli aj dokumentárne fotografie z masových popráv žien. Opití nemeckí vojaci im prikázali vyzliecť sa donaha a potom sa náramne zabávali, keď ženy padali do jamy. Alkohol neraz vychýlil mušku a tak mnohé boli len postrelené. V noci vyliezli z jamy, prežili. Hovorí sa, že čas je najlepší lekár, všetko zahojí. A predsa, keď po rokoch videli tie fotografie, zrútili sa. V múzeu museli tie fotografie vymeniť. Literárny týždenník 1998/26 str. 3


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Vraví sa, že čas je najlepší lekár, ktorý zacelí každú ranu. Žiaľ, vždy to tak nie je. Rozhodne nie v prípade rodičov 9 - ročného Dávidka zo Smižian, ktorý zomrel násilnou smrťou. Hoci od tragédie uplynulo vyše päť rokov, vyrovnať sa so stratou syna im nedovolí doposiaľ neuzavretá súdna kauza. Východoslovenské noviny - Korzár. PetitPress, a.s., Divízia Východ, o.z. Košice 2003


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Hovorí sa, že čas je najlepším lekárom a to možno aplikovať aj na duševné stavy. Keď pred tri a pol rokom Rusnák odchádzal z MŠK SCP, bolo okolo toho aj haló. Rozvírila sa hladina, lebo Ružomberčania mu zostali vtedy čosi dlžní. Zdá sa však, že staré hriechy sú už odpustené, keď si znovu tieto strany tľapli. Východoslovenské noviny - Korzár. PetitPress, a.s., Divízia Východ, o.z. Košice 2001

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Potlesk pre Miroslava Labuna. Čas býva najlepší lekár a závojom zabudnutia dokáže prekryť príjemné i kruté životné osudy. Rozprestrel ho aj v prípade Miroslava Labuna, bývalého obrancu Tatrana Prešov, Dukly B. Bystrica a naposledy Chemlonu Humenné, ktorého futbalovú kariéru nečakane preťal nešťastný okamih počas hosťovania v susednom Vranove. Pod Vihorlatom. 2001., roč. 4, č. 18

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Mával som chvíle bezradnosti, nevedel som, čo si teraz počať so životom. Nedobre som spával, ťažko zaspával. Ale čas je výborný lekár. Nikdy som si nehľadal inú ženu. Vždy som bol samotár, takže to už vydržím. SME, 7.3.1998

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Preboleli už tie osudné minúty z Rimavskej Soboty? "Život ide ďalej, ale sklamanie to bolo veľké. Čas je naozaj najlepší lekár. Dal som sa dokopy aj po zdravotnej stránke a po trojmesačnej prestávke i po zahraničných stážach sa cítim opäť silný. Je tu nová motivácia a výzva SME. Denník. Bratislava: Petit Press 26.9.1997


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Čas je lekár, ktorý všetko hojí, diaľka lieči iba menšie choroby. Ty si moja veľká nemoc teda, čo sa míľami už hojiť nedá, čo mi všetky túžby k sebe pripúta. Vylieči ju len posledná minúta. Papuček, Gregor: Pilíšske ozveny. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc 1982. 176 s.


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
T Počul som, že ti zomrela žena, a je mi to veľmi ľúto. Iste je to pre teba veľká strata. Čas je však najlepší lekár. Du Maurier, Daphne: Duch lásky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. 263 s. Preklad: Viktor Krupa.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="čas"][]{0,3}[lemma="dobrý"][]{0,3}[lemma="lekár"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«