[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]


!!!Kako se s pomočjo nalog in vaj učim pregovorov?

Ta del projektne trilogije (podatkovna baza – vaje – spletna skupnost) vsebuje naloge in vaje. Vadimo predvsem takrat, kadar si želimo pravilno in ustrezno zapomniti in avtomatizirati učno snov. Vaje običajno poznajo le eno pot reševanja in vnaprej določene rešitve, zato so v veliki meri omejene na formalne , torej zgradbene vidike pregovorov. Niso komunikativno zasnovane, vendar so osnova, na kateri s pomočjo nalog razvijamo jezikovne in komunikacijske zmožnosti.\\

Naloge so - v nasprotju z vajami - običajno bolj odprte oblike učenja, ki ne predpisujejo poti reševanja, nudijo pa pomoč pri iskanju rešitve. Lahko rečemo, da so naloge »problemi«, ki jih je treba rešiti, rešimo pa jih s pomočjo spretnosti in znanj, pridobljenih z vajami. Platforma SprichWort vsebuje vaje in naloge, s pomočjo katerih boste pridobili obširno znanje o izbranih pregovorih. 
\\

!!Kaj pomenijo faze usvajanja/učenja pregovorov?
Usvajanje/učenje pregovorov (še posebej, če gre za nadzorovano učenje) poteka v štirih fazah:\\
  * prepoznavanje,\\
  * razumevanje,\\
  * utrjevanje,\\
  * raba. \\
Če želimo pregovore pravilno in primerno rabiti, jih moramo prepoznavati, razumeti in utrjevati. O tem, kako hiter bo naš napredek, odloča več različnih dejavnikov. V fazi prepoznavanja se jih naučimo prepoznati v besedilu, nato se začnemo ukvarjati z njihovim pomenom. Ko jih razumemo in torej vemo, kaj izražajo, znanje nadgrajujemo s pomočjo vaj, ki se nanašajo na zgradbene, pomenske in pragmatične lastnosti posameznih pregovorov. Šele, ko vse to razumemo in obvladamo, lahko rečemo, da znamo pregovore pravilno, ustrezno in smiselno uporabiti v besedilu.


!!Kako se lotiti reševanja vaj in nalog?
Kliknite na enega izmed navedenih področij. Prikazal se bo pregled nalog, ki so na voljo. Naloge so razdeljene v štiri faze (prepoznavanje pregovorov, razumevanje pregovorov, utrjevanje in raba pregovorov). Prve tri faze nalog so namenjene stopnji znanja B1 - B2, deloma tudi C1 - C2, naloge v zadnji fazi pa stopnjam B1 – B2, C1 – C2 in germanistom (paremiološke naloge in vaje). V kolikor želite popolnoma obvladati pregovore z določenega področja, potem vam priporočamo, da rešite vse naloge, ki pripadajo vašemu nivoju znanja in sicer po vrstnem redu, kot je naveden. V kolikor ste zainteresirani le za posamezna področja nalog, rešite samo te.\\

Torej, začnimo! \\
Po kliku na modro označeno nalogo se vam v zgornjem levem kotu prikaže sledeče: \\
 *  ime področja, na katero se vaja oz. naloga navezuje,\\ 
 *  jezik, v katerem je vaja oz. naloga napisana,\\ 
 *  ime faze ter nivo znanja.\\

Pozorno preberite navodila in nato rešite nalogo. Pri tem si lahko pomagate z informacijami, ki jih najdete na domači strani, levo v rubriki „SprichWort Datenbank“. Ko ste končali z reševanjem nalog, kliknite z miško na »Auswerten«. Dobili boste povratno informacijo o uspešnosti vašega reševanja. V kolikor želite pogledati pravilne rešitve, kliknite na »Lösen«, če pa želite naloge ponovno rešiti, kliknite na „Zurücksetzen“. Vse postavke najdete zapisane pri vseh nalogah in vajah, razen pri nivoju C1 – C2, ker so tam naloge odprtega tipa in se ne vrednotijo avtomatsko. Ko ste končali z reševanjem določene naloge, to zaprite s klikom na križec desno zgoraj in lahko začnete reševati naslednjo nalogo. 
 


!!Naloge in vaje k pomenskim področjem
! __Naloge in vaje k nemškim pregovorom__
* [Ähnlichkeit (Podobnost)|Ähnlichkeit Übungen]\\


* [Egozentrismus (Egocentrizem)|Egozentrismus Übungen]\\


*[Gemeinsamkeiten (Skupne značilnosti)|Gemeinsamkeiten Übungen]\\


* [Gesundheit (Zdravje)|Gesundheit Übungen]\\


* [Glück (Sreča)|Glück Übungen]\\


* [Handeln (Delovanje)|Handeln Übungen]\\


* [Hoffnung (Upanje)|Hoffnung Übungen]\\* [Irreführung-Täuschung (Zavajanje-Preslepitev)|Irreführung-Täuschung Übungen]\\


* [Kompetenz-Beherrschung (Zmožnost-Obvladovanje)|Kompetenz-Beherrschung Übungen]\\


* [Lernen (Učenje)|Lernen Übungen]\\


* [Liebe (Ljubezen)|Liebe Übungen]\\


* [Pflichten-Standards (Obveznosti-Standardi)|Pflichten-Standards Übungen]\\


* [Revanche (Povračilo)|Revanche Übungen]\\


* [Unter der Oberfläche (Pod površjem)|Unter der Oberfläche Übungen]\\


* [Wahrheit (Resnica)|Wahrheit Übungen]\\


* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen]\\


* [Zwei Seiten (Dve strani)|Zwei Seiten Übungen]\\


! __Naloge in vaje k slovaškim pregovorom__\\
* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_sk]\\

* [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_sk]\\


! __Naloge in vaje k slovenskim pregovorom__\\

* [Gesundheit (Zdravje)|Gesundheit Übungen_si]


! __Naloge in vaje k češkim pregovorom__\\

* [Hoffnung (Naděje) | Hoffnung Übungen_cz]

* [Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) | Gemeinsamkeiten Übungen_cz]

* [Wahrheit (Pravda)| Wahrheit Übungen_cz]

* [Liebe (Láska)| Liebe Übungen_cz|Liebe Übungen_de_cz]


! __Naloge in vaje k madžarskim pregovorom__\\
* [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_hu]\\

* [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)|Kompetenz-Beherrschung Übungen_hu]\\

! __Večjezične naloge in vaje__\\

Nemško-slovaške naloge in vaje\\

* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_de_sk]\\

* [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)|Unter der Oberfläche Übungen_de_sk]\\

* [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_de_sk]\\

* [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten Übungen_de_sk]\\


Nemško-slovenske naloge in vaje\\
Nemško-češke naloge in vaje\\

* [Liebe (Láska)| Liebe Übungen_cz|Liebe Übungen_de_cz]\\

* [Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) | Gemeinsamkeiten Übungen_cz]\\

* [Hoffnung (Naděje)| Hoffnung Übungen_cz]\\

* [Wahrheit (Pravda)| Wahrheit Übungen_cz]\\

Nemško-madžarske naloge in vaje\\

* [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_de_hu]\\

* [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)|Kompetenz-Beherrschung Übungen_de_hu]\\