Přehled českých přísloví#
  • Proti lásce není léku, kvete prostě v každém věku. (Liebe Láska)
Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«