A
 • Ako ty mne, tak ja tebe. (Odplata)
B
C
Č
 • Čas je najlepší lekár. (Čas)
 • Človek sa učí celý život. (Učenie)
 • Čo sa Janko nenaučí, to sa Jano nedoučí. (Učenie)
 • Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob im ani ty. (Egocentrizmus)
D
 • Deti a blázni hovoria pravdu. (Pravda)
E
 • Ešte nie je všetkým dňom koniec. (Odplata)
K
 • Každý si je strojcom svojho šťastia. (Šťastie)
 • Každý začiatok je ťažký. (Učenie)
 • Kde sa dvaja bijú, tam tretí víťazí. (Odplata)
L
 • Láska ide cez žalúdok. (Láska)
 • Lásku si nevynútiš. (Láska)
 • Lepšie je chorobám predchádzať ako ich liečiť. (Zdravie)
 • Lož má krátke nohy. (Pravda)
M
 • Mladý nabývaj, starý užívaj. (Učenie)
 • Miluj blížneho svojho ako seba samého. (Láska)
N
 • Nevrav hop, kým nepreskočíš. (Odplata)
O
P
 • Pravda vyjde najavo. (Pravda)
R
 • Ranná hodina, zlatá hodina. (Čas)
S
 • Smiech je najlepší liek. (Zdravie)
 • Sprostý sedliak, hrubé zemiaky. (Šťastie)
 • Stará láska nehrdzavie. (Láska)
V
 • Všetko chce svoj čas. (Čas)
 • Všetko má (raz) svoj koniec. (Čas)
 • V zdravom tele zdravý duch. (Zdravie)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«