!! Pregled večjezičnih nalog in vaj
\\

Na platformi so na razpolago naslednje večjezične naloge in vaje:


* [Zeit|Zeit_mehrsprachig]\\

* [Glück|Glück_mehrsprachig]\\

* [Unter der Oberfläche|Unter der Oberfläche_mehrsprachig]\\

* [Zwei Seiten|Zwei Seiten_mehrsprachig]\\